กมป. จัดอบรมหลักสูตร "การเพิ่มสมรรถนะการตรวจประเมินแหล่งผลิต ปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ รุ่นที่ 1 "

กมป. จัดอบรมหลักสูตร "การเพิ่มสมรรถนะการตรวจประเมินแหล่งผลิต ปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ รุ่นที่ 1 " 

 เผยเเพร่: 2021-08-12 |  อ่าน: 180 ครั้ง

 

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๓๐ น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวก กมป.ประชุมเรื่องจัดอบรมหลักสูตร "การเพิ่มสมรรถนะการตรวจประเมินแหล่งผลิต ปี ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ รุ่นที่ ๑ "วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมปลาลัง ชั้น ๗ อาคารปลอดประสพ กรมประมง