ประชุมเรื่องคณะกรรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป

ประชุมเรื่องคณะกรรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป 

 เผยเเพร่: 2021-08-12 |  อ่าน: 237 ครั้ง

 

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๓๐ น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวก กบค.ประชุมเรื่องคณะกรรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง (สายช่วยงานบริหาร) วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมทูน่า ชั้น ๔ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง