กพท. ประชุมติดตามงานวิจัยด้านการประมงและการประมงต่างประเทศ

กพท. ประชุมติดตามงานวิจัยด้านการประมงและการประมงต่างประเทศ  

 เผยเเพร่: 2021-08-12 |  อ่าน: 221 ครั้ง

 

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๓๐ น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวก กพท.ประชุมเรื่องติดตามงานวิจัยด้านการประมงและการประมงต่างประเทศ (ผอ. กพท) เป็นประธานการประชุม วันที่ ๒๖-๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมปลาลัง ชั้น 7 อาคารปลอดประสพ กรมประมง