ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน 

 เผยเเพร่: 2021-07-27  |  อ่าน: 223 ครั้ง

 

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๓๐-๑๔.๐๐ น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกการประชุมเรื่องประชุมหารือแนวทางการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)ผ่านระบบ Video Conference กบม.ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ ห้องประชุมอินทรี ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง