[2022-08-17] พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอ.. [2022-06-02] มหัศจรรย์ปลาสวยงามดินแดนสยาม..The Story of Native Ornamental Fish in T.. [2022-05-30] สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี.. [2022-05-25] พิธีเปิด Fisherman Shop@ Bang Khen.. [2022-05-10] พระราชพิธีฉัตรมงคล.. [2022-05-10] อธิบดีกรมประมง เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ องค์พระพิรุณทรงนาค และศ.. [2022-05-10] อธิบดีกรมประมง เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ องค์พระพิรุณทรงนาค และศ.. [2022-04-29] สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ.. [2022-03-29] 2เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ.. [2022-02-18] ประชุมvideo conference.. อ่านทั้งหมด 

ประชุมคณะทำงานแก้ปัญหาโรคกุ้ง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศและการสื่อสาร ได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่และระบบการประชุมทางไกล ผ่านระบบ zoom โดยมีนายบัญชา สุขแก้ว และคณะทำงาน กพช. และภาคประชาชน เข้าร่วมแก้ไขในเรื่องแก้ไขปัญหาโรคของกุ้ง ณ ห้องประชุมกุลาดำ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง