ประชุมพิจารณา (ร่าง)โครงการศึกษาการนำลูกถ้วยไฟฟ้ามาจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล

ประชุมพิจารณา (ร่าง)โครงการศึกษาการนำลูกถ้วยไฟฟ้ามาจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล  

 เผยเเพร่: 2021-08-12 |  อ่าน: 321 ครั้ง

 

วันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ ให้เจ้าหน้าที่ ดูแลการประชุม กพท.ประชุมพิจารณา (ร่าง)โครงการศึกษาการนำลูกถ้วยไฟฟ้ามาจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ชั้น 7 ห้องประชุมปลาทู อาคารปลอดประสพ กรมประมง