ประชุมการตรวจสอบเรือและข้อมูล ของเรือประมงนอกน่านน้ำไทย

ประชุมการตรวจสอบเรือและข้อมูล ของเรือประมงนอกน่านน้ำไทย 

 เผยเเพร่: 2021-08-12 |  อ่าน: 413 ครั้ง

 

ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง ได้สนับสนุน เจ้าหน้าที่ ดูแลการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบเรือและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมงนอกน่านน้ำไทย ครั้งที่ ๑๑/๒๔๖๓ โดยมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศรชล. กรมประมง กรมเจ้าท่า กระทรวงการต่างประเทศ กรมศุลกากร กรมการกงสุล กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิ์การและคุ้มครองแรงงาน ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล Ocean Mind ณ ห้องประชุมกุลาดำ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง