[2023-05-02] วันฉัตรมงคล ๒๕๖๖.. [2022-10-12] พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร.. [2022-09-29] งานวันสถาปนากรมประมง ครบรอบปีที่ 96 และวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565.. [2022-08-17] พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอ.. [2022-05-25] พิธีเปิด Fisherman Shop@ Bang Khen.. [2022-05-10] พระราชพิธีฉัตรมงคล.. [2022-05-10] อธิบดีกรมประมง เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ องค์พระพิรุณทรงนาค และศ.. [2022-04-29] สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ.. [2022-03-29] 2เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ.. [2022-02-18] ประชุมvideo conference.. อ่านทั้งหมด 

เรียนรู้อุปกรณ์ความปลอดภัย 

 เจ้าหน้าที่  ระบบสารสนเทศภายใน

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วัศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓. เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าเรียนรู้ เทคโนโลยีป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้งานของกรมประมง