ประชุมเครื่องมือประมงทะเล

ประชุมเครื่องมือประมงทะเล 

 เผยเเพร่: 2021-07-27  |  อ่าน: 389 ครั้ง

 

วันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมปลาลัง ช้น๗ อาคารปลอดประสพ กรมประมง ในการนี้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง ได้สนันสนุนเจ้าหน้าที่ ในการประชุม  VDO Conferenceโดยมี กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล(กพท.) ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือเครื่องมือประมงทะเล พ.ศ. 2562 ครั้่งที่ 3/2563