การจัดการหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ

การจัดการหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ 

 เผยเเพร่: 2021-08-12 |  อ่าน: 324 ครั้ง

 

วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกุลาดำ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง ได้สนันสนุนเจ้าหน้าที่ ในการประชุม  VDO Conference นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมทางไกลด้วยระบบ Video Conference เรื่อง การจัดการหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ.๒๕๖๓