ประชุม VDO Conference เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสถานการณ์โรค COVID - 19

ประชุม VDO Conference เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสถานการณ์โรค COVID - 19 

 เผยเเพร่: 2021-07-27  |  อ่าน: 417 ครั้ง

 

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง ได้สนันสนุนเจ้าหน้าที่ ในการประชุม  VDO Conference นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมทางไกลด้วยระบบ Video Conference เรื่อง แนวทางการลดภาษีนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือเรื่องการปรับลดภาษีนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ และเรื่องการลดราคาอาหารสัตว์น้ำระยะสั้นเนื่องจากสถานการณ์โรค COVID - 19 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์น้ำ