ประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ครั้งที่ 5/2563

ประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ครั้งที่ 5/2563 

 เผยเเพร่: 2021-08-12 |  อ่าน: 427 ครั้ง

 

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง และคณะเจ้าหน้าที่กรมประมงที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ครั้งที่ 5/2563 และได้ VDO Conference ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เพื่อพิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการ Fisherman Village Resort, ร่างนโยบายพัฒนาการประมงนอกน่านน้ำไทย (พ.ศ.2564-2570) และร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแสวงหาความร่วมมือด้านการประมงกับรัฐชายฝั่ง