[2022-08-17] พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอ.. [2022-06-02] มหัศจรรย์ปลาสวยงามดินแดนสยาม..The Story of Native Ornamental Fish in T.. [2022-05-30] สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี.. [2022-05-25] พิธีเปิด Fisherman Shop@ Bang Khen.. [2022-05-10] พระราชพิธีฉัตรมงคล.. [2022-05-10] อธิบดีกรมประมง เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ องค์พระพิรุณทรงนาค และศ.. [2022-05-10] อธิบดีกรมประมง เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ องค์พระพิรุณทรงนาค และศ.. [2022-04-29] สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ.. [2022-03-29] 2เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ.. [2022-02-18] ประชุมvideo conference.. อ่านทั้งหมด 

ประชุมพันธมิตรกุ้งอาเซียน 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


วันที่ ๒๒มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙๐๐น.  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง ได้สนันสนุนเจ้าหน้าที่ ในการประชุม  VDO Conference  นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายชำนาญ พงษ์ศรี ที่ปรึกษาด้านองค์กรระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมพันธมิตรกุ้งอาเซียน (ASEAN Shrimp Alliance) ครั้งที่ 10 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อเพิ่มความสามารถของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในการผลิต และการตลาดของสินค้ากุ้งและผลิตภัณฑ์ ณ ห้องประชุม กุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง