ประชุมพันธมิตรกุ้งอาเซียน

ประชุมพันธมิตรกุ้งอาเซียน 

 เผยเเพร่: 2021-07-27  |  อ่าน: 395 ครั้ง

 

วันที่ ๒๒มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙๐๐น.  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง ได้สนันสนุนเจ้าหน้าที่ ในการประชุม  VDO Conference  นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายชำนาญ พงษ์ศรี ที่ปรึกษาด้านองค์กรระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมพันธมิตรกุ้งอาเซียน (ASEAN Shrimp Alliance) ครั้งที่ 10 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อเพิ่มความสามารถของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในการผลิต และการตลาดของสินค้ากุ้งและผลิตภัณฑ์ ณ ห้องประชุม กุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง