การประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงพื้นบ้าน

การประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงพื้นบ้าน 

 เผยเเพร่: 2021-07-27  |  อ่าน: 285 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพะยูน อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงพื้นบ้าน ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาถึงแนวทางการจัดทำกรอบนโยบายการบริหารจัดการประมงพื้นบ้าน ซึ่งในโอกาสนี้ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการพิจารณาแนวทางเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ ผ่านระบบ VDO Conference ในการประชุมดังกล่าวด้วย