การประชุมหารือและพิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าคณะผู้แทนไทย

การประชุมหารือและพิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าคณะผู้แทนไทย 

 เผยเเพร่: 2021-07-27  |  อ่าน: 312 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมยี่สก อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือและพิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เพื่อเตรียมการประชุมผ่าน VDO Conferance ร่วมกับเลขาธิการ SIOFA (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement) พร้อมกำหนดท่าทีของประเทศไทยต่อการประชุมดังกล่าว