ประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ครั้งที่ 4/2563

ประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ครั้งที่ 4/2563 

 เผยเเพร่: 2021-08-12 |  อ่าน: 311 ครั้ง

 

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นางสาววารินทร์ ธนาสมหวัง ที่ปรึกษาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อพิจารณาถึงปัญหาปลากะพงขาวตายยกบ่อของเกษตรกร จังหวัดสุราษฎร์ธานี, ปัญหาการออกใบอนุญาตสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก (สอ.3) ล่าช้า, การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจชนิดใหม่ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานฮาลาล