การประชุมตัวชี้วัดสำนักงานประมงจังหวัด

การประชุมตัวชี้วัดสำนักงานประมงจังหวัด 

 เผยเเพร่: 2021-07-27  |  อ่าน: 305 ครั้ง

 

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายประพันธ์ ลีปายะคุณ ผู้ตรวจราชการกรมประมง เป็นประธานการประชุมตัวชี้วัดสำนักงานประมงจังหวัด ผ่านระบบ video conference เพื่อชี้แจงตัวชี้วัดผู้บริหารกรมประมง (ประมงจังหวัด) รอบการประเมินที่ 2/2563