การประชุมเพื่อให้ข้อมูลคณะผู้ประเมิน

การประชุมเพื่อให้ข้อมูลคณะผู้ประเมิน 

 เผยเเพร่: 2021-07-27  |  อ่าน: 320 ครั้ง

 

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นางเพราลัย นุชหมอน ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงทะเล เป็นประธานการประชุมเพื่อให้ข้อมูลคณะผู้ประเมินของบริษัท Key Traceability Ltd. ผ่านระบบ Video Conference ตามที่กรมประมงได้มีการดำเนินโครงการปรับปรุงการทำประมงอวนล้อมจับปลาโอดำ เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการรับรองตามมาตรฐาน Marine Stewardship Council (MSC) : certification for fisheries improving to sustainability และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) โดยคณะผู้ประเมินของบริษัท Key Traceability ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำไปสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการของโครงการดังกล่าว