ประชุมกับผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้ทำการประมง

ประชุมกับผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้ทำการประมง  

 เผยเเพร่: 2021-07-27  |  อ่าน: 342 ครั้ง

 

วันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง ได้สนันสนุนเจ้าหน้าที่ ในการประชุม  VDO Conference โดยมีนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้ทำการประมง เพื่อหารือและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าสัตว์น้ำตกต่ำ โดยมีการ Video Conference ร่วมกับนายอลงกรณ์พลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานการประชุม ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์