โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชนภายใต้แผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย

โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชนภายใต้แผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย 

 เผยเเพร่: 2021-07-27  |  อ่าน: 420 ครั้ง

 

วันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น ๕ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้สนันสนุนเจ้าหน้าที่ ในการประชุม  VDO Conference โดยมีนายเขมชาติ จิวประสาท หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุม กับคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชนภายใต้แผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 พร้อม VDO Conference กับสำนักงานประมงจังหวัด ๑๙ จังหวัดเพื่อติดตามการดำเนินงานของโครงการดังกล่าวในพื้นที่