การประชุมการจำหน่ายกุ้งก้ามกรามและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจืดที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station

การประชุมการจำหน่ายกุ้งก้ามกรามและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจืดที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station  

 เผยเเพร่: 2021-07-27  |  อ่าน: 356 ครั้ง

 

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ กรมประมง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้สนันสนุนเจ้าหน้าที่ ในการประชุม  VDO Conference โดยมีนายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมการจำหน่ายกุ้งก้ามกรามและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจืดที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ร่วมด้วยบุคลากรกรมประมง นายกสมาคมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย และผู้ที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบ video conference เพื่อหารือแนวทางการจำหน่ายกุ้งก้ามกรามและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจืดของเกษตร บริเวณสถานีบริการ PTT Station ในกรุงเทพฯ ที่เหมาะสม จำนวน ๕ แห่ง ตลอดจนข้อปฏิบัติและอุปกรณ์ป้องกันตามมาตรการโควิด -19 ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฯ เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคต่อไป