การประชุมคณะมนตรีศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   ครั้งที่ ๕๒

การประชุมคณะมนตรีศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   ครั้งที่ ๕๒ 

 เผยเเพร่: 2021-07-27  |  อ่าน: 345 ครั้ง

 

วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้สนันสนุนเจ้าหน้าที่ ในการประชุม  VDO Conference โดยมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้สนันสนุนเจ้าหน้าที่ ในการประชุม  VDO Conference โดยมี นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   ครั้งที่ ๕๒ (The 52nd Meeting of the SEAFDEC Council) ผ่านระบบ Conference ทางไกล เพื่อร่วมพิจารณาประเด็นความร่วมมือด้านการพัฒนาประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระดับภูมิภาค      ณ ห้องประชุมตะพัดทอง กองประมงต่างประเทศ กรมประมง