การประชุม  VDO Conference  

 เผยเเพร่: 2021-07-27  |  อ่าน: 376 ครั้ง

 

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้สนันสนุนเจ้าหน้าที่ ในการประชุม  VDO Conference โดยมีนายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่และระยะฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และวิธีทำการประมง ครั้งที่ 2/2563 ด้วยระบบ video conference เพื่อชี้แจงขั้นตอนดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาพื้นที่และกิจกรรมการดำเนินงานการกำหนดพื้นที่และระยะฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และวิธีทำการประมง ใน 4 พื้นที่ รวมถึงประเด็นเนื้อหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพะยูน อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง