ประชุมจะจัดผ่านระบบการประชุมทางไกล

ประชุมจะจัดผ่านระบบการประชุมทางไกล 

 เผยเเพร่: 2021-08-12 |  อ่าน: 364 ครั้ง

 

วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้สนันสนุนเจ้าหน้าที่ ในการประชุม  VDO Conference โดยมีนายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมคณะมนตรีศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๕๒ (The 52nd Meeting of the SEAFDEC Council) เพื่อร่วมพิจารณาประเด็นความร่วมมือด้านการพัฒนาประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระดับภูมิภาค ซึ่งการประชุมจะจัดผ่านระบบการประชุมทางไกล มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ กรมประมง