ประชุมหารือและติดตามความก้าวหน้าในการควบคุมการทำประมงผิดกฎหมายในประเทศ

ประชุมหารือและติดตามความก้าวหน้าในการควบคุมการทำประมงผิดกฎหมายในประเทศ 

 เผยเเพร่: 2021-08-12 |  อ่าน: 339 ครั้ง

 

วันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้สนันสนุนเจ้าหน้าที่ ในการประชุม  VDO Conference โดยนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายวิชาญอิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง และคณะเจ้าหน้าที่กรมประมง ร่วมประชุมหารือและติดตามความก้าวหน้าในการควบคุมการทำประมงผิดกฎหมายในประเทศ ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น ๒ กรมประมง