อบรมแนะนำ โปรแกรม Zoom

อบรมแนะนำ โปรแกรม Zoom 

 เผยเเพร่: 2021-07-27  |  อ่าน: 395 ครั้ง

 

วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. เจ้าหน้าที่กลุ่มริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้สนุนนการการประชุม Video Conference โดยนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม Video Conference กับคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงหรือดำเนินการทางกฎหมายด้านการประมง ซึ่งในส่วนของกรมประมงนำโดย นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง