ความก้าวหน้าการปรับปรุงข้อมูลและการพัฒนาเว็บไซต์ของกรมประมง

ความก้าวหน้าการปรับปรุงข้อมูลและการพัฒนาเว็บไซต์ของกรมประมง 

 เผยเเพร่: 2021-08-12 |  อ่าน: 373 ครั้ง

 

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเสือตอ กรมประมง ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงข้อมูลและการพัฒนาเว็บไซต์ของกรมประมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชน ผู้เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์กรมประมง สามารถนำข้อมูลไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด?ในรูปแบบที่สะดวกมากยิ่งขึ้น