ประชุมดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเว็ปไซด์กรมประมง

ประชุมดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเว็ปไซด์กรมประมง 

 เผยเเพร่: 2021-08-12 |  อ่าน: 361 ครั้ง

 

วันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง  นายศุภวัฒฑ์ โกมลมาล ผู้อำนวยการ ศทส. และ เจ้าหน้าที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ประชุมดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเว็ปไซด์กรมประมง และตอบสนองการบริการประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ ห้องเสือตอ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร