Big Cleaning day ป้องกันโควิด๑๙

Big Cleaning day ป้องกันโควิด๑๙ 

 เผยเเพร่: 2021-07-27  |  อ่าน: 359 ครั้ง

 

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๓ นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง และคณะทำงาน เข้าเยี่ยยมชม และ Big Cleaning day  ศทส.เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙     ณ กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ  ห้องDATA CENTER   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรมประมง