คู่มือการปฏิบัติราชการนอกสถานที่

คู่มือการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ 

 เผยเเพร่: 2021-08-12 |  อ่าน: 347 ครั้ง

 

วันพุธที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินโดยมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ซึ่งทางกลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมงจัดทำคู่มือการปฏิบัติราชการนอกสถานที่  ให้กับเจ้าหน้าที่กรมประมงใช้ปฏิบัติราชการนอกสถานที่ในช่วงที่ประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานะการณ์ฉุกเฉิน