ทดสอบ DR Site 

 เผยเเพร่: 2021-07-27  |  อ่าน: 322 ครั้ง

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓  นางกมลลักษณ์ สร้างเอี่ยม เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ได้ ทดสอบระบการทำงานของระบบ DR Site เพื่อความมั่นคงในการใช้งานระบบออนไลน์ของกรมประมง