สนับสนุนการประชุมแผนการปฏิบัติงานฯ

สนับสนุนการประชุมแผนการปฏิบัติงานฯ 

 เผยเเพร่: 2021-08-12 |  อ่าน: 302 ครั้ง

 

วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการระวังเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สนับสนุนการประชุมแผนการปฏิบัติงานกิจกรรมเฝ้าระวังแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ภายในประเทศ ทั้งฝั่งอ่าวไทย และฝั่งอันดามัน   เพื่อให้มีความมั่นคงยั่งยืนทางอาหารทะเลในอนาคต