สำรวจอินเทอร์เน็ต

สำรวจอินเทอร์เน็ต 

 เผยเเพร่: 2021-07-27  |  อ่าน: 154 ครั้ง

 

วันที่ ๔-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าการสำรวจ และตรวจสอบประสิทธิภาพการการให้บริการ การใช้งานอินเทอร์เน็ต ของกรมประมง เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนและพัฒนาระบบเครือข่ายของกรมประมง