[2022-10-12] พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร.. [2022-09-29] งานวันสถาปนากรมประมง ครบรอบปีที่ 96 และวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565.. [2022-08-17] พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอ.. [2022-05-25] พิธีเปิด Fisherman Shop@ Bang Khen.. [2022-05-10] พระราชพิธีฉัตรมงคล.. [2022-05-10] อธิบดีกรมประมง เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ องค์พระพิรุณทรงนาค และศ.. [2022-04-29] สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ.. [2022-03-29] 2เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ.. [2022-02-18] ประชุมvideo conference.. [2022-01-27] ประชุมIUU กับ กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.. อ่านทั้งหมด 

ขอเชิญร่วมงานสถาปนากรมประมงครบรอบปีที่ 95 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


??ขอเชิญร่วมงานสถาปนากรมประมงครบรอบปีที่ 95 ก้าวไปข้างหน้า_
ก้าวไปด้วยกัน_ก้าวสู่ประมงที่ยั่งยืน 
ผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ 21 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 07.30น. - 12.00 น.

????ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงานในช่วงเวลาดังกล่าว ดาวน์โหลดฉากหลังเพื่อใช้ในการเข้าร่วมงาน เพื่อความสวยงาม ได้ในลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้ 

???? การแต่งกาย สวมเครื่องแบบกรมประมงน้ำเงินขาวบ่าแข็งแขนสั้น

ก้าวไปข้างหน้า_ก้าวไปด้วยกัน_ก้าวสู่ประมงที่ยั่งยืนปีที่95