ขอเชิญร่วมงานสถาปนากรมประมงครบรอบปีที่ 95 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


??ขอเชิญร่วมงานสถาปนากรมประมงครบรอบปีที่ 95 ก้าวไปข้างหน้า_
ก้าวไปด้วยกัน_ก้าวสู่ประมงที่ยั่งยืน 
ผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ 21 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 07.30น. - 12.00 น.

????ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงานในช่วงเวลาดังกล่าว ดาวน์โหลดฉากหลังเพื่อใช้ในการเข้าร่วมงาน เพื่อความสวยงาม ได้ในลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้ 

???? การแต่งกาย สวมเครื่องแบบกรมประมงน้ำเงินขาวบ่าแข็งแขนสั้น

ก้าวไปข้างหน้า_ก้าวไปด้วยกัน_ก้าวสู่ประมงที่ยั่งยืนปีที่95