งานประชุมวิชาการ๖๔ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


วันที่ 15-17 กันยายน 2564  จัดการประชุมวิชาการออนไลน์  ทางช่อง https://youtu.be/Ss0vbUNEeHE