พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว


[2022-10-12] พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร.. [2022-09-29] งานวันสถาปนากรมประมง ครบรอบปีที่ 96 และวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565.. [2022-08-17] พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอ.. [2022-05-25] พิธีเปิด Fisherman Shop@ Bang Khen.. [2022-05-10] พระราชพิธีฉัตรมงคล.. [2022-05-10] อธิบดีกรมประมง เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ องค์พระพิรุณทรงนาค และศ.. [2022-04-29] สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ.. [2022-03-29] 2เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ.. [2022-02-18] ประชุมvideo conference.. [2022-01-27] ประชุมIUU กับ กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.. อ่านทั้งหมด 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  พระราชกรณียกิจ (ประมง)


วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๕ 

พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชา ทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทย

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค.๒๔๙๕ เสด็จพระราชสมภพ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

พ.ศ.๒๔๙๙ ทรงเข้าศึกษาระดับอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนจิตรลดา

ก.ค.๒๕๐๙ ทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนคิงส์มีด เมืองซีฟอร์ด ประเทศอังกฤษ

ก.ย.๒๕๐๙ ทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนมิลฟีลด์ เมืองสตรีท ประเทศอังกฤษ

ส.ค.๒๕๑๓ ทรงศึกษาที่โรงเรียนคิงส์สกูล ซึ่งเป็นโรงเรียนเตรียมทหาร ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

พ.ศ.๒๕๑๓๕ ทรงศึกษาในวิทยาลัยวิชาการทหารดันทรูน กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย

๒๘ ธ.ค.๒๕๑๕ ทรงรับการสถาปนาเป็นองค์รัชทายาท

พ.ศ.๒๕๑๘ ทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการทหาร จากวิทยาลัยวิชาการทหารดันทรูน กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย

๖ พ.ย.๒๕๒๑ ทรงพระผนวช ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินประทับจำพรรษา ณ พระตำหนักปั้นหยา วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

๔ พ.ค.๒๕๓๗ กองทัพอากาศทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเกียรติบัตรครูฝึกการบิน เครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูง แบบ F-5 F/F จากการพระราชทานการฝึกสอนแก่นักบินขับไล่ของกองทัพอากาศ

พ.ค.๒๕๔๗ ทรงเข้ารับการถวายการฝึกหลักสูตรนักบินโบอิ้ง 737 ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และทรงสำเร็จหลักสูตรนักบินของการบินไทย โดยคณะผู้บริหารเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายประกาศนียบัตรกัปตันพร้อมฉลองพระองค์ชุดกัปตัน

๑๖ ส.ค.๒๕๕๘ ทรงนำปั่นจักรยานกิจกรรม Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๘ ทรงนำปั่นจักรยานกิจกรรม Bike for Dad “ปั่นเพื่อพ่อ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ เสด็จขึ้นครองราชย์ สืบราชสันตติวงศ์ต่อจากพระราชบิดา ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทย

๑ พ.ค.๒๕๖๒ ทรงประกอบพระราชพิธี ราชาภิเษกสมรสกับ พลเอกหญิงสุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา และทรงมีพระราชโองการสถาปนาเป็น สมเด็จพระราชินีสุทิดา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.