กบม 

 เผยเเพร่: 2021-07-27  |  อ่าน: 251 ครั้ง

 

วันที่ ๑๙เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกการประชุมผ่าน Video conference เรื่องประชุมคณะทำงานพิจารณาการยกสิทธิการทำประมง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมีนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เจ้าหน้าที่กรมประมง กบม. ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น ๕ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง