การสนับสนุนการทำประมงนอกน่านน้ำปลาทูน่า ในพื้นที่ IOTC

การสนับสนุนการทำประมงนอกน่านน้ำปลาทูน่า ในพื้นที่ IOTC 

 เผยเเพร่: 2021-08-12 |  อ่าน: 221 ครั้ง

 

กบม. ประชุมจัดทำแผนดำเนินการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการสนับสนุนการทำประมงนอกน่านน้ำปลาทูน่า ในพื้นที่ IOTC วันที่ 8 เม.ย. 2564 เวลา 09.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมทูน่า ชั้น 6 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

วันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐น. - ๑๕.๐๐น.  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกการประชุมผ่าน Video conference เรื่องประชุมจัดทำแผนดำเนินการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการสนับสนุนการทำประมงนอกน่านน้ำปลาทูน่า ในพื้นที่ IOTC โดยมี  เจ้าหน้าที่กรมประมง  กบม. ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมทูน่า ชั้น ๖ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง