กพท 

 เผยเเพร่: 2021-08-12 |  อ่าน: 207 ครั้ง

 

วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐น. - ๑๖.๓๐น.  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกการประชุมผ่าน Video conference เรื่องกพท. ประชุมพิจารณาความเหมาะสมของผลงานและข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางาน ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายอำนวย คงพรหม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ  กพท. ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมปลาลัง ชั้น ๗ อาคารปลอดประสพ กรมประมง