กอส. ประชุมหารือแนวทางจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ประมง

กอส. ประชุมหารือแนวทางจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ประมง  

 เผยเเพร่: 2021-07-27  |  อ่าน: 275 ครั้ง

 

วันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐น. - ๑๒.๐๐น.  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกการประชุมผ่าน Video conference เรื่องกอส. ประชุมหารือแนวทางจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ประมง โดยมี นายวิชาญ อิงคศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เจ้าหน้าที่กรมประมง  กอส. ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกอส. ชั้น ๓ อาคารปลอดประสพฯ กรมประมง