Trawl FIP 

 เผยเเพร่: 2021-07-27  |  อ่าน: 279 ครั้ง

 

วันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐น. - ๑๒.๐๐น.  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกการประชุมผ่าน Video conference เรื่องประชุมหารือการดำเนินการโครงการปรับปรุงเเละพัฒนาการประมงอวนลากในพื้นที่อ่าวไทย (Trawl FIP) โดยมี นายวิชาญ อิงคศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เจ้าหน้าที่กรมประมง  กปม. ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมทูน่า ชั้น ๖ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง