กนป. โครงการสินเชื่อฯ 

 เผยเเพร่: 2021-08-12 |  อ่าน: 255 ครั้ง

 

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกการประชุมผ่าน Video conference เรื่องกนป. ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เจ้าหน้าที่กรมประมง  การประชุมร่วมกับกรมเจ้าท่า ธนาคารออมสิน สมาคมประมงแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น ๗ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง