กบค. 

 เผยเเพร่: 2021-07-27  |  อ่าน: 240 ครั้ง

 

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกการประชุมผ่าน Video conference กองบริหารทรัพยากรบุคคล ประชุมคณะทำงานพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง (สายช่วยงานบริหาร) ณ ห้องประชุมอินทรี ชั้น ๔ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง