ความปลอดภัยทางอาหาร

ความปลอดภัยทางอาหาร 

 เผยเเพร่: 2021-07-27  |  อ่าน: 233 ครั้ง

 

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกการประชุมผ่าน Video conference เรื่องความปลอดภัยทางอาหารโดยมีนายมีศักดิ์ ภักดิ์ดีคง อธิบดีการมประมง นายวิชาญ อิงคศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เจ้าหน้าที่กรมประมง  การประชุมร่วมกับกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น ๒ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง