กตป 

 เผยเเพร่: 2021-07-27  |  อ่าน: 261 ครั้ง

 

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกกตป. เจ้าหน้าที่กรมประมง  เรื่องประชุมการจัดเสวนาสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นจังหวัดสงขลาและพัทลุง ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น ๗ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง