ทะเลสาปสงขลา 

 เผยเเพร่: 2021-08-12 |  อ่าน: 275 ครั้ง

 

วันที่ ๑๖มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวก กนป. ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายในทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 1/2564  โดยมี นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง รองอธิบดีกรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว และ ศรชล. สตช.เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม 
ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น ๗ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง