กพส. 

 เผยเเพร่: 2021-07-27  |  อ่าน: 263 ครั้ง

 

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวก กพส. ประชุมเจ้าหน้าที่กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมี นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมงเป็นประธาน รองอธิบดีกรมประมง นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น ๗ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง