แผนเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2564 (ด้านประมง)


แผนเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2564 (ด้านประมง) 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค