นายธเนศ พุ่มทอง ผอ.กคพ มอบหมายให้นางสาววรรณวดี ศรีสารคาม และนางสาวฤทัย ไพบูลย์ เจ้าหน้าที่กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จัดอบรมและสาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำให้กับครู และนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสหธนาคารกรุงเทพ หมู่ ๕ จังหวัดกาญจนบุรี


[2023-03-27] รายละเอียดจัดสรรงบพระราชดำริ 2566 (รายหน่วยงาน/รายโครงการ) งวดที่ 2 ไต.. [2023-01-27] หนังสือแผนปฎิบัติงานและพื้นที่ดำเนินการโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพ.. [2023-01-27] แผนการปฎิบัติงานและพื้นที่ดำเนินการ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่.. [2023-01-25] แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิรา.. [2022-12-14] โปสเตอร์นิทรรศการ “การใช้ไข่น้ำ (ผำ) เพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ”.. [2022-10-03] เป้าหมายรายกิจกรรม แผนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (รายหน่วยงาน/รายโครงการ) ป.. [2022-07-18] แจ้งรายละเอียดการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ไตรมาส 4 โค.. [2022-01-06] เอกสารขออนุมัติจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2565.. [2021-12-24] รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสำเนาอน.. [2021-12-17] รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและพื้นที่ดำเนินการโครงการส่งเสริมการดำเนินง.. อ่านทั้งหมด 

นายธเนศ พุ่มทอง ผอ.กคพ มอบหมายให้นางสาววรรณวดี ศรีสารคาม และนางสาวฤทัย ไพบูลย์ เจ้าหน้าที่กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จัดอบรมและสาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำให้กับครู และนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสหธนาคารกรุงเทพ หมู่ ๕ จังหวัดกาญจนบุรี 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค