นายธเนศ พุ่มทอง ผอ.กคพ มอบหมายให้นางสาววรรณวดี ศรีสารคาม และนางสาวฤทัย ไพบูลย์ เจ้าหน้าที่กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จัดอบรมและสาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำให้กับครู และนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสหธนาคารกรุงเทพ หมู่ ๕ จังหวัดกาญจนบุรี

นายธเนศ พุ่มทอง ผอ.กคพ มอบหมายให้นางสาววรรณวดี ศรีสารคาม และนางสาวฤทัย ไพบูลย์ เจ้าหน้าที่กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จัดอบรมและสาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำให้กับครู และนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสหธนาคารกรุงเทพ หมู่ ๕ จังหวัดกาญจนบุรี 

 เผยเเพร่: 2020-12-07  |  อ่าน: 87 ครั้ง