กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๓ สาขา บริการภาครัฐ ประเภท นวัตกรรมการบริการ ระดับดี

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๓ สาขา บริการภาครัฐ ประเภท นวัตกรรมการบริการ ระดับดี  

 เผยเเพร่: 2020-09-23  |  อ่าน: 446 ครั้ง

 

           

         วันที่ 21 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมงกำหนดจัดงาน “วันสถาปนากรมประมงครบรอบปีที่ 94” และ “วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563” นที่ 21 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมงกำหนดจัดงาน “วันสถาปนากรมประมงครบรอบปีที่ 94” และ “วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563”          

         กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๓ สาขา บริการภาครัฐ ประเภท นวัตกรรมการบริการ ระดับดี  "ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำ (Thai Flage Catch Certification System) "กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๓ สาขา บริการภาครัฐ ประเภท นวัตกรรมการบริการ ระดับดี          "ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำ (Thai Flage Catch Certification System) "